• 400 meter sti inn til trappa
  • 450 meter trapp, og mer enn 1400 trinn opp til toppen av Ravnfloget
  • Flere rasteplasser

Total kostnad på prosjektet er 2,3 millioner + mva. Vi har mottatt tilslag på litt over 1 million kroner Flere tilskuddsøknader er inne til behandling.

For å oppnå full finansiering er vi avhengige av å selge trinn. Alle som kjøper trinn vil få navnet sitt på messingplate som skrues fast på trinnet. (Se bildet t.h.) Med messingplate vil hvert trinn koste 1.070 kroner.

For nærmere informasjon:
For de som ønsker fakturert, kontakt, leder i IL Vega,
John Helge Brevik, tel. 959 73 616, e-post: johnhelge1964@hotmail.com
For kjøp av trinn:
Få ditt navn montert på et trinn. Klikk bestill og velg antall trinn, fyll så inn skjema og hva som skal stå på trinnet.